Genel İngilizce

Beginner

İngilizce eğitimine yeni başlayan öğrenciler içindir. Okuma, yazma, konuşma, dinleme,temel gramer bilgisini içerir. Kursun sonunda kursiyer basit cümleler kurabilir, konuşabilir, yazabilir. İstenilen başarının elde edilebilmesi için maksimum 12 kişilik sınıflarda 96 saatlik konusunda uzman Türk öğretmenlerle eğitim alınması tavsiye edilir.

Elementary

İngilizce eğitiminde ikinci basamaktır. Beginner eğitimine ilaveten öğrenciler kurs sonunda basit konular üzerinde yabancılarla konuşabilir, yazabilir, kolay metinleri okuyup, yorumlayabilir. İstenilen başarının elde edilebilmesi için maksimum 12 kişilik sınıflarda 96 saatlik konusunda uzman Türk öğretmenlerle eğitim alınması tavsiye edilir.

Pre-Intermadiate

İngilizce eğitiminde üçüncü basamaktır. Yabancılarla kolaylıkla iletişim kurabilir, öğrendikleri yeni kavramlarla, çok karmaşık olmayan konularda okuduklarını anlayabilir, kendilerini yazılı olarak ifade edebilirler. İstenilen başarının elde edilebilmesi için maksimum 12 kişilik sınıflarda 96 saatlik konusunda uzman Türk ve yabancı öğretmenlerle eğitim alınması tavsiye edilir.

Intermadiate

İngilizce eğitiminde dördüncü basamaktır. Öğrenciler bir çok farklı konu üzerinde yabancılarla uzun konuşmalar yapabilir, karmaşık cümleler kullanarak yazılar yazabilir, okuduğunu kolaylıkla anlayabilirler. Belirli bir konuda düşüncelerini daha zengin sözcüklerle dile getirebilirler. İstenilen başarının elde edilebilmesi için maksimum 12 kişilik sınıflarda 96 saatlik konusunda uzman yabancı öğretmenlerle eğitim alınması tavsiye edilir.

Upper-Intermadiate

İngilizce eğitiminde beşinci basamaktır. Öğrenciler bir çok farklı konu üzerinde yabancılarla uzun konuşmalar yapabilir, uzun anlamlı cümleler kurabilir, orjinal kitapları okuyup anlayabilirler. Uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve ayrıntılı özetler çıkarabilirler. Fazla sözcük arayışına girmeden kendilerini akıcı ve hızlı bir şekilde ifade edebilirler. Dili toplumsal ve mesleki hayatlarında ya da eğitimde etkili bir şekilde kullanabilirler. İstenilen başarının elde edilebilmesi için maksimum 12 kişilik sınıflarda 96 saatlik konusunda uzman yabancı öğretmenlerle eğitim alınması tavsiye edilir.

Advanced

İngilizce eğitiminde altıncı ve son basamaktır. Öğrenciler yabancılar ile her konu üzerinde konuşabilir, tartışabilirler. Okudukları, dinledikleri hemen hemen her şeyi zorlanmadan anlayabilirler. Düşüncelerini hızlı, çok akıcı ve açık bir şekilde ifade edebilirler. Karmaşık konularda ayrıntıları ayırt edebilir ve bunları aktarabilirler. İstenilen başarının elde edilebilmesi için maksimum 12 kişilik sınıflarda 96 saatlik konusunda uzman yabancı öğretmenlerle eğitim alınması tavsiye edilir.