Sınav Programlarımız

  • TOEFL (The Test of English as a Foreign Language)
  • KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı)
  • TOEIC (The Test of English for International Communication)
  • ÜDS Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
  • IELTS (The Internatonal English Testing Scheme)
  • YDS (Yabancı Dil Sınavı)

TOEFL (The Test of English as a Foreign Language)

Uluslararası öğrencilerin İngilizce yeterlilik seviyelerini ölçmek ve belgelemek için kullanılmaktadır. Sınav, merkezi Princeton / New Jersey'de olan ETS (Educational Testing Service) tarafından hazırlanır ve idare edilir. Üniversiteler, kolejler, resmi kurumlar ve burs veren resmi ve özel kurumlar ile enstitüler TOEFL sonucunu adayların başarı seviyesini belirlemede kullanırlar. Ayrıca Amerika dışındaki İngilizce eğitim veren kurumlar da adayların İngilizce yeterliliklerini belirlemek için bu sınavın sonuçlarını kullanırlar.

Bölümler Soru Sayısı Süre(dakika)
Listening (dinlediğini anlama) 30-50 40-60
Structure (dilbilgisi) 20-25 15-20
Reading (okuduğunu anlama) 44-60 70-90
Writing (yazma) 1 konu 30

KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı)

Yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini ölçen dil seviye sınavıdır. Sınav süresi 3 saattir (180 dakika)., Türkçe'ye ve yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Çeviri için 150-200 kelimelik metinlerden yararlanılır. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılmaz. Çoktan seçmeli testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve her doğru cevap için bir puan verilecektir. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak puanları bulunacaktır. Test hazırlanamayan dillerde çeviriler ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden, 

090 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
080 - 089 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
070 - 079 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
060 - 069 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
050 - 059 arasındaki puanlar (E) seviyesi, olarak değerlendirilir.

Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilir. KPDS Kılavuzlarında, sınav esaslarının son şekli ve adayların Başvurma Belgelerini doldurmalarında onlara yardımcı olacak "İlçe Kodları", "Kurum Kodları", "Ünvan Kodları", değişik amaçlar için kullanılacak dilekçe örnekleri verilmektedir.

TOEIC (The Test of English for International Communication)

İş çevrelerinde, çalışanların, İngilizce diline yeterli ve etkin bir şekilde kullanabilmelerini ölçen bir seviye sınavıdır.

ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı)

Sınav süresi 3 saattir (180 dakika). ÜDS' de sınav alanı ile ilgili olarak kelime haznesi, gramer bilgisi ile yabancı dilde okuduğunu anlama ve tercüme becerisini yoklayan sorular bulunur. ÜDS'deuygulanacak testler, çoktan seçmeli sorulardan oluşur, sınavda sözlük ve benzeri yardımcı araçlar kullanılmaz. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunur ve her doğru cevap için bir puan verilir. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak yüz üzerinden ÜDS puanları hesaplanır. ÜDS Kılavuzlarında, sınav esaslarının on şekli ve adayların Başvurma Belgelerini doldurmalarında onlara yardımcı olacak "Üniversiteler ve Kodları", "Yükseköğretim Lisans Programları ve Kodları", "Üniversite Birimleri ve Kodları" ile değişik amaçlar için kullanılacak dilekçe örnekleri verilmektedir.

IELTS (The Internatonal English Testing Scheme)

IELTS sınavı İngiltere ve Avustralya’da ağırlıklı olarak geçerli olan fakat günümüzde Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede sonuçları kullanılan bir İngilizce seviye belirleme sınavıdır. Bu sınava hem üniversite, master ve doktora gibi akademik eğitim almak isteyen öğrenciler hem de burs başvurusundan vatandaşlık ve göçmenlik gibi çok çeşitli amaçları olan kimseler de IELTS sınav skoru isteyen kurumun talepleri doğrultusunda girerler.

YDS (Yabancı Dil Sınavı)

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olup orta öğrenimden mezun öğrencilerin yabancı dil ve edebiyatları, bu dillerin öğretmenlik programları, mütercim- tercümanlık ve turist rehberliği gibi fakültelere girmek için yükümlü olduğu sınavdır.